RES#5 MARKO JOVIĆ

Marko Jovic / Osijek, Croatia
Marko Jovic FB page

Studeni 2019. // November 2019

Marko Jović rođen je 1994. u Osijeku. Zanimanje za glazbu počinje pokazivati u svojoj 12. godini kada otkriva elektroničku muziku te s vremenom i njene različite stilove, a sa 16 godina počinje otkrivati svijet eksperimentalne i noise muzike. Noise, ambient, industrial i njihovi podžanrovi odmah zauzimaju središte Jovićeva fokusa te on odlučuje započeti i vlastite projekte. Njegov glavni projekt imena Xtematic nastaje početkom 2011. godine. Ubrzo nakon prvih izdanja, ovaj autor uspostavlja kontakt sa sve više umjetnika koji imaju sličan umjetnički interes te počinje izdavati svoje uratke u suradnji s različitim stranim izdavačkim kućama. Jovićevi radovi ne vežu se uz jednu specifičnu tematiku, on zvukom (kao i ostalim medijima) pokušava prenijeti različita stanja svijesti i doživljaje. Svoje radove izdao je na različitim muzičkim medijima kao što su CD-ovi, kazete, vinili, digitalna izdanja te floppy diskovi. Bio je suradnik na različitim projektima poput The New Blocakders, Cubic Nomad, The Karmakumulator, Mo*Te, Defektro, :dARM , Ecoute La Merde, Torturing Nurse, Government Alpha i ostali. 2013. godine Jović odlučuje pokrenuti svoju vlastitu digitalnu izdavačku kuću Xernex kojoj je cilj promovirati različite eksperimentalne stilove i umjetnike iz svih dijelova svijeta. Osim zvuka ovaj se autor također bavi i fotografijom, grafičkim dizajnom, videom te ponekad i kolažem i crtanjem.

Soundcloud (isječci iz određenih kompozicija i izdanja, promotivna svrha)
https://soundcloud.com/xtematic
Diskografija (albumi, suradnje, izdanja…)
https://www.discogs.com/artist/2269838-Xtematic
Behance (grafički dizajn i vizualni radovi)
https://www.behance.net/Marko_Jovic
Facebook (fan page)
https://hr-hr.facebook.com/XtematicXernex/

Marko Jovic was born in 1994. in Osijek. He started showing interest in music at the age of 12 when he discovered electronic music and, over time, its different styles, and when he was 16, he started exploring the world of experimental and noise music. Noise, ambient, industrial, and their sub-genres immediately occupied the central point of Jović’s focus, so he engaged in doing his own projects. His main project titled Xtematic began in early 2011. Soon after his first publications, this author made contact with a growing number of artists with similar artistic interests, and started publishing his works in collaboration with various foreign publishers. Jović’s works are not bound to a specific theme as, through sound (as well as other media), he attempts to convey various states of consciousness and experiences. He has published his works in various media such as CDs, cassettes, vinyl, digital publications, as well as floppy discs. He collaborated on various projects such as The New Blockaders, Cubic Nomad, The Karmakumulator, Mo*Te, Defektro, :dARM, Ecoute La Merde, Torturing Nurse, Government Alpha, and others. In 2013, Jović decided to start his own publishing house Xernex whose goal is to promote various experimental styles and artists from all over the world. Aside from sound, this author also practices photography, graphic design, video, and sometimes collage and drawing.

Rad u nastajanju // Work in progress

 

U petak, 15. studenog 2019. s početkom u 20 sati, u prostoru Bastiona, održana je izvedba rada/audioperformansa pod nazivom OSscape koja je nastala kao rezultat petog rezidencijalnog programa u sklopu projekta MMML Studio. Najavljenom izvedbom Jović se predstavio publici audioradom, performansom koji je nastajao tijekom nekoliko tjedana dok sama izvedba predstavlja svojevrsni auditivni (experimental ambijent, noise) pejzaž grada u kojem je autor odrastao i trenutno živi.

On Friday, 15 November, 2019, starting at 8 PM, in the space of the Bastion, was the presentation of the work/audio-performance titled OSspace by the artist Marko Jović, created as the result of the fifth residency programme within the MMML Studio project. In the performance Jović introduced himself to the audience with his audio-work, a performance that was created over the course of several weeks, while its execution itself represents a sort of an auditive (experimental ambient, noise) landscape of the city in which the artist has grown up and lives at the moment.

O radu // About the artwork

Osscape
Audio performans

Materijal koji je predstavljen tijekom izvođenja performansa primarno je sastavljen od dijelova zvukovnih zapisa koje je autor snimao tijekom posjeta sedam gradskih četvrti koji čine urbanu cjelinu Osijeka (Donji grad, Jug II, Tvrđa, Novi grad, Industrijska četvrt, Gornji grad te Retfala). Prikupivši određenu količinu materijala autor je pristupio računalnoj obradi zvukovnih zapisa te je navedeni materijal dodatno rekomponiran na licu mjesta, odnosno tijekom izvedbe rada. Fokus performansa usmjeren je na kreiranje kompozicije koja predstavlja autorov doživljaj grada u smislu zvučnog pejzaža grada, a čime se evocira autorovo sjećanje i osjećaji koji ga vežu uz lokalitet u kojemu je odrastao. Osim zvukova koji su producirani upotrebom zvukovnih zapisa gradskih četvrti, kompozicija sadržava zvukove koje je autor kreirao uživo, na licu mjesta.

The material that is presented during the performance is primarily made up of parts of sound recordings the author had recorded during his visits to the seven city neighbourhoods which form the urban whole of Osijek (Donji grad, Jug II, Tvrđa, Novi grad, Industrijska četvrt, Gornji grad, and Retfala). After collecting a certain amount of material, the author engaged in the electronical processing of the sound recordings, and will further recompose the said material on the spot, i.e. during the performance. The focus of the performance is aimed towards creating a composition that would represent the author’s experience of the city in the sense of a sound landscape of the city, evoking the author’s memory and emotions which bind him to the locality within which he has grown up. Aside from the sounds which are produced by the use of sound recordings of the city neighbourhoods, the composition is containing sounds which the author created live, on the spot.

Fotogalerija sa izvedbe// Photo gallery from the performance

New title

 

Photos: Maja Gjajić

Rezidencija je financirana vlastitim sredstvima i sredstvima Grada Osijeka // The residence is funded by private funds and with the financial support of the City of Osijek