RES#1 / FILIP BOJOVIĆ

Filip Bojović / Novi Sad, Serbia
http://filipbojovic.tumblr.com/

Listopad 2017. // October 2017

Filip Bojović je autor mlađe generacije sa boravištem u Novom Sadu, Srbija. Diplomirao je na Akademiji Umjetnosti u Novom Sadu, na Odsjeku za nove likovne medije. Inicijator je i osnivač umjetničkog i dizajnerskog kolektiva A3.Format grupe za što je 2010. dobio nagradu Grifon u kategoriji Knjiga i druge publikacije. Intenzivno se bavi grafičkim dizajnom a studijsko iskustvo stjeće u agencijama poput Peter Gregson Studio(Novi Sad, Srbija), Bruketa&Žinić OM(Zagreb)te radi kao freelancer na raznim projektima. Izlagao na velikom broju izložbi (Mixer Design Expo, Ideologija Dizajna, Laserski Samit Jeftine Grafike, Oktobarski Salon, Grifon,…), idejni začetnik nekoliko zapaženih radionica (A3. Format – Uradi sam 1, Dizajner: Autor ili Univerzalni vojnik, …). Radovi mu izlaze u publikacijama diljem svijeta (Gold&Silver / Hong Kong, 3D Type Book / London, Art always has it’s consequences / Zagreb, Print Magazine / New York,…). Intenzivno promatra okolinu te istu bilježi analognom fotografijom.

Filip Bojović is an author belonging to the younger generation, residing in Novi Sad, Serbia. He graduated from the Academy of Arts in Novi Sad, at the Department of New Media Art. He is the initiator and founder of the art and design collective A3.Format Group, for which he was awarded with the Grifon Award in 2010, in the category of Books and Other Publications. He works intensively in the field of graphic design, and has gained studio experience at agencies such as the Peter Gregson Studio (Novi Sad, Serbia), Bruketa&Žinić OM (Zagreb, Croatia), and he has worked as a freelancer on various projects. He has exhibited his works in a great number of exhibitions (Mixer Design Expo, Ideologija Dizajna, Laserski Samit Jeftine Grafike, Oktobarski Salon, Grifon, etc.), and he came up with the concept for a number of recognized workshops (A3.Format – Uradi sam 1, Dizajner: Univerzalni vojnik, etc.). His works have been published all over the world (Gold&Silver / Hong Kong, 3D Type Book / London, Art always has its consequences / Zagreb, Print Magazine / New York, etc.). He intensively explores his surroundings and captures it in analog photography.

Radovi u nastajanju – promatranje grada // Work in progress – observing the city

 

U subotu 28. listopada 2017. održan je razgovor sa autorom i otvorenje izložbe radova Filipa Bojovića. Na izložbi je prikazano 11 fotografija i foto zine (20 str.) koji su nastali u sklopu sedmodnevne rezidencije u MMML Studiju.

On Saturday, 28th of September 2017, there was a talk with author and the opening of the exhibition of Filip Bojovic works. The exhibition features 11 photos and a photo zine (20 pages) that were created within a seven-day residency in MMML Studio.

Fotogalerija sa otvorenja izložbe // Photos form exhibition opening

 

Fotografije nastale na rezidenciji (izbor) // Photographs made on residency (selection)

 

U listopadu 2018. u prostoru Caffe Bar Peppermint ( Osijek) održala se promocija fotoknjige ‘Osijek Snapshots’ grafičkog dizajnera i fotografa Filipa Bojovića. Prva je ovo knjiga koju objavljuje Udruga UKRO u sklopu projekta MMML Studio, a nastala je u sklopu prvog rezidencijalnog programa održanog u listopadu 2017. Također, uz promociju je predstavljen i dio fotografija Filipa Bojovića nastalih tjekom prvog rezidencijalnog programa

Foto Kristina Alilovic

The promotion of the photo book 'Osijek Snapshots' by graphic designer and photographer Filip Bojovic took place at the Cafe Bar Peppermint (Osijek) in October 2018. This is a first book published by the UKRO Association as part of the MMML Studio project, which was created as part of the first residential program held in October 2017. Also, the promotion included a section of photographs by Filip Bojović created during the first residential program.

 

IMPRESSUM
Nakladnik: MMML Studio
Za izdavača: Mario Matoković
Urednik: Filip Bojović
Tekst: Mario Matoković
Prijevod: Ivan Horvat
Dizajn: Filip Bojović
Tisak: Print Studio d.o.o.
Naklada: 99 komada
Posebno zahvaljujemo Ivanu Horvatu , Adverti, Studio33, Bamboo Lab i Print Studiu koji su doprinjeli da se ovaj projekt realizira.
Ukoliko ste zaiteresirani za kupnju knjige, molimo vas da nas kontaktirate na info@mmmlstudio.com.

Publisher: MMML Studio
For publisher: Mario Matoković
Editor: Filip Bojović
Text: Mario Matoković
Translation: Ivan Horvat
Design: Filip Bojović
Print: Print Studio d.o.o.
Edition: 99 copies
Special thanks to Ivan Horvat, Adverta, Studio33, Bamboo Lab and Print Studio who contributed the realization of this project.
If you are interested in buying a book, please contact us at info@mmmlstudio.com.